Serwis dział języki - Zestawienie szkół językowych w Rzeszowie dla studentów - Studencki Informator Regionalny - Rzeszów

Szkoły językowe w Rzeszowie - zestawienie

Język
Rodzaj kursów
Czas kursów

Next Door

ul. Pelczara 6
35-312 Rzeszów
tel: (17) 857 22 25

Głównym założeniem Metody Komunikatywnej jest komunikacja w języku angielskim w aranżowanych sytuacjach życia codziennego. Ćwiczenia lekcyjne są tak zaprojektowane, by odzwierciedlały autentyczną komunikację językową. Ich celem jest przekazanie sobie pewnych treści i załatwienie określonych spraw. Stąd wielość dialogów, symulacji, odgrywanie ról, gier, zabaw, zgadywanek i dyskusji prowadzonych w parach i w małych grupach, gdzie uczeń prowadzony jest do swobodnego porozumiewania się w języku obcym.


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Egzaminy językowe

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
ATAS_220.gif
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności