Zmiany we władzach w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Dział: Rzeszów

Z początkiem września 2016 roku weszły w życie znowelizowane zapisy statutu WSIiZ. Założyciel zdecydował o zmianie w strukturze organów jednoosobowych uczelni. Konsekwencją tych zmian jest powołanie w strukturze organizacyjnej Uczelni funkcji Prezydenta. Stanowisko to obejmie dotychczasowy Rektor – główny pomysłodawca i współtwórca WSIiZ, prof. Tadeusz Pomianek. Nowym Rektorem Uczelni został pełniący obowiązki pierwszego Zastępcy Rektora i Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy, dr Wergiliusz Gołąbek.

W ciągu 20 lat Uczelnia dojrzała do zastosowania modelu, który od lat sprawdza się w krajach anglosaskich.

Zmiany w strukturze Uczelni i nowy podział uprawnień Prezydenta i Rektora mają zwiększyć efektywność w funkcjonowaniu Uczelni.

Główną rolą Prezydenta i wspierającej go Rady Prezydenckiej jest dbałość o skuteczną realizację strategii Uczelni. Jednym z kluczowych obszarów działalności WSIiZ jest rozszerzenie współpracy międzynarodowej, dlatego też nadzór nad realizacją tego zadania będzie leżał w gestii Prezydenta. Za bezpośrednie kierowanie współpracą międzynarodową Uczelni odpowiedzialny będzie Wiceprezydent WSIiZ, dr Andrzej Szelc.

Do najważniejszych uprawnień nowego Rektora WSIiZ, dra Wergiliusza Gołąbka, należy kierowanie działalnością Uczelni i dalszy rozwój współpracy realizowanej na styku nauka - biznes. W bieżącej działalności Rektora wspierali go będą dwaj nowo powołani Prorektorzy: Prorektor ds. Nauki, prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka oraz Prorektor ds. Nauczania, dr Andrzej Rozmus.


data ostatniej modyfikacji: 2016-09-06 09:11:46
Komentarze
 
Polityka Prywatności