War Studies – nowy przedmiot dla studentów WSPiA

Bartłomiej Sienkiewicz, b. Minister Spraw Wewnętrznych i Koordynator ds. służb specjalnych, współtwórca Ośrodka Studiów Wschodnich, znany publicysta i historyk to nowy wykładowca WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. W semestrze zimowym poprowadzi cyklu pilotażowych wykładów otwartych z obszaru tzw. „War Studies”. W wykładach z cyklu „Spotkania z Ciekawym Człowiekiem” uczestniczyć będą głównie studenci studiów II stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”.

W wykładach Bartłomieja Sienkiewicz uczestniczyć będą studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Cykl spotkań z b. Ministrem Spraw Wewnętrznych i Koordynatorem ds. służb specjalnych podzielony będzie na wykłady i warsztaty, podczas których studenci będą zdobywać praktyczną wiedzę z zakresu „War Studies”. 

War Studies 

Przedmiot zaproponowany przez Bartłomieja Sienkiewicza to cykl pilotażowych wykładów otwartych z obszaru tzw. „War Studies”. Tematyka spotkań dotyczyć będzie m.in. problemów teorii wojny i refleksji nad współczesnymi jej wymiarami. Dyskusja będzie opierała się o metodę tzw. case-study. Wśród wielu tematów poddanych analizie znajdą się m.in.: współczesny konflikt w Libii, na Ukrainie czy w Syrii, jak również przykłady historycznych konfliktów zbrojnych jak np. Wojna Trzydziestoletnia w kontekście jej następstw historycznych. 

Oprócz udziału w wykładach i warsztatach (na razie za pośrednictwem narzędzi do edukacji zdalnej) studenci będą otrzymywać dodatkowe materiały. Bartłomiej Sienkiewicz w ramach pilotażowego cyklu wykładów zaproponował także przygotowywanie dodatkowych podcastów. Będzie to forma rozmów – wywiadów z ciekawymi osobami zaproszonymi do studia. Zaproszenia otrzymają wysocy rangą wojskowi, specjaliści od teorii wojennych, którzy odniosą się do treści wykładów Bartłomieja Sienkiewicza oraz bieżącej rzeczywistości wojennej na świecie. 

Nowatorski pilotażowy przedmiot pn. „War Studies” w pełnym wymiarze godzinowym (wykład i forma warsztatowa) skierowany jest do studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Niemniej jednak, dla zainteresowanych studentów część wykładowa będzie realizowana w formule wykładu otwartego dla studentów studiów stacjonarnych wyższych lat na kierunku prawo i na II roku bezpieczeństwa wewnętrznego II stopnia. 

Bartłomiej Sienkiewicz to polski historyk, publicysta i polityk, w latach 1990–2002 funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa. Jest współtwórca Ośrodka Studiów Wschodnich zajmującego się monitorowaniem oraz analizą sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w państwach Europy Środkowej, Północnej i Wschodniej, na Bałkanach oraz na Kaukazie, w Turcji i Azji Centralnej. W latach 2013–2014 Bartłomiej Sienkiewicz pełnił funkcję Ministra Spraw Wewnętrznych i koordynatora służb specjalnych. Obecnie jest posłem na Sejm IX kadencji. 

data ostatniej modyfikacji: 2020-11-09 11:41:23
Komentarze
 
Polityka Prywatności