Tytuł Profesora dla wykładowcy WSPiA

Dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej postanowieniem Prezydenta RP z dnia 21 lipca 2020 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Jest to najwyższy tytuł naukowy, jaki można otrzymać w Polsce.

Prof. Zbigniew Ćwiąkalski jest wieloletnim wykładowcą WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. W Uczelni kieruje Katedrą Prawa i Postępowania Karnego. Jest także pracownikiem Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. Ćwiąkalski urodził się w Łańcucie. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie oraz studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Odbywał półtoraroczne stypendium Humboldta w Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht we Freiburgu pod kierownictwem prof. Albina Esera. W latach 1991 – 1996 był doradca Ministra Edukacji Narodowej, zaś w latach 1991 – 1993 pracował w zespole doradców Rządu RP. W latach 2007 – 2009 był ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym w pierwszym rządzie Donalda Tuska. Jest członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023. 

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa karnego materialnego i gospodarczego. Współautorem komentarza do kodeksu karnego i komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

Prof. Zbigniew Ćwiąkalski jest wychowawcą kilku pokoleń prawników i administratywistów. Promotorem kilku tysięcy prac dyplomowych magisterskich, licencjackich jak i rozpraw doktorskich m.in. studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Jest pełnomocnikiem lub obrońca w wielu procesach z zakresu prawa gospodarczego, karnego i cywilnego. 

data ostatniej modyfikacji: 2020-09-07 09:21:15
Komentarze
 
Polityka Prywatności