Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Rzeszów

Rzeszów - imprezy, koncerty, informacje

kategoria
27-28.09.2018

Karniści z całej Polski będą dyskutować w WSPiA

Ponad 150 naukowców specjalistów z zakresu prawa karnego i kryminologii weźmie udział w X Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii. Tematem konferencji organizowanej przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą będzie „Prawo karnego wobec wyzwań współczesności”. Zjazdy Katedr Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii odbywają się co dwa lata. WSPiA będzie pierwszą w Polsce niepubliczną Uczelnią prawniczą, której powierzono organizacje tego wydarzenia.

Przyznanie organizacji tegorocznego Zjazdu Katedr Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii to ogromne wyróżnienie, dostrzeżenie dorobku naukowego i dowód uznania dla działającej w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej Katedry Prawa i Postępowania Karnego. Tym bardziej że będzie to X jubileuszowy Zjazd po raz pierwszy w historii organizowany przez niepubliczną Uczelnię kształcącą przyszłych prawników.

Nad częścią merytoryczną Zjazdu Katedr Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii czuwa Komitet naukowy w składzie m.in.: prof. Andrzej Zoll (Przewodniczący) oraz prof. Zbigniew Ćwiąkalski i dr Katarzyna Tkaczyk-Rymanowska.

Organizowany w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej Zjazd Katedr Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii odbędzie się pod hasłem „Prawo karne wobec wyzwań współczesności”. Temat wybrany został nieprzypadkowo. Jak tłumaczą organizatorzy, począwszy od roku 2015, w prawie karnym materialnym nastąpiły daleko idące zmiany.

– Co ciekawe, często były to nowelizacje kodeksu karnego wzajemnie się wykluczające. Wskazać należy choćby na umorzenie restytucyjne, instytucję dobrowolnego poddania się karze, czy system dozoru elektronicznego. Wprowadzono również nowe typy przestępstw, jak też wiele z dotychczasowych znowelizowano. Relatywnie najmniejsze zmiany dotknęły zagadnienia uważane za teoretyczno-prawne. Praktycznie nie było zmian w przypadku form popełnienia przestępstwa. Niektóre ze zmian miały dość burzliwy charakter, gdy chodzi o dyskusję je poprzedzającą. Wskazać można instytucję konfiskaty przedsiębiorstwa, czy tzw. zbrodnię VAT-owską. Interesujące też jest spojrzenie na przeobrażenia w prawie karnym ze strony kryminologów – tłumaczy prof. Zbigniew Ćwiąkalski, wykładowca WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Dodaje, że Zjazd Katedr Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii będzie dobrym miejscem do oceny tych zmian i ewentualnego sformułowania racjonalnych postulatów.

Dyskusja podzielona zostanie na osiem paneli tematycznych, w których mowa będzie m.in. o odpowiedzialności karnej za rozpowszechnianie fałszywych informacji w Internecie, pojednaniu w prawie karnym oraz interesach majątkowych w obrocie cywilnoprawnym jako przedmiocie ochrony przestępstw. Pojawią się także tematy związane z wpływem ustawodawstwa karnego na politykę karną, prawno-karnymi aspektami bezpieczeństwa i ryzykiem ekonomicznym w kontekście odpowiedzialności karnej. W dyskusji zaplanowano także tematy dotyczące ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zapowiadanych kierunków zmian w części ogólnej kodeksu karnego.

Udział w X Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii zapowiedzieli przedstawiciele największych Polskich ośrodków naukowych. Wśród uczestników dyskusji pojawią się naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawskiego, Łódzkiego, Wrocławskiego, Gdańskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, UMCS w Lublinie, UKSW w Warszawie oraz Akademii Leona Koźmińskiego. W dyskusji pojawią się także głosy pracowników naukowych WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej oraz zagranicznych gości m.in. z Uniwersytetu w Utrechcie w Holandii.

Ogólnopolskie Zjazdy Katedr Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii zapisały się już na stałe w historii nauki prawa karnego i kryminologii w Polsce. Wymiana poglądów, spostrzeżeń oraz owocna dyskusja naukowa przedstawicieli polskich ośrodków akademickich w trakcie Zjazdów stale przyczynia się do rozwoju obu dyscyplin.

Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego i Kryminologii odbędzie się w dniach 27-28 września 2018 r. w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Szczegóły konferencji można znaleźć na stronie www.zjazdkatedr2018.wspia.eu.

data ostatniej modyfikacji: 2018-09-20 15:13:21
Komentarze

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
220x300_ogolny_WSPIA.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa - Szczecin
 
Polityka Prywatności