Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Rzeszów
2019-05-29 12:00

Controlling w zarządzaniu tematem otwartego wykładu w WSPiA

Prof. dr hab. Maria Sierpińska, jeden z największych autorytetów z zakresu controllingu i zarządzania przedsiębiorstwem będzie gościem wykładu otwartego w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Spotkanie pt. Controlling w zarządzaniu grupami kapitałowymi odbędzie się w środę 29 maja 2019 r. o godzinie 12:00. Organizatorem wykładu jest Kolegium Zarządzania WSPiA.

Prof. dr hab. Maria Sierpińska przyjedzie do Rzeszowa po raz pierwszy na specjalne zaproszenie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Wizyta ma charakter otwarty. Do udziału w wykładzie pt. „Controlling w zarządzaniu grupami kapitałowymi” zapraszamy studentów, pracowników WSPiA, uczniów szkół ekonomicznych oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką controlling i zarządzania.

Wykład otwarty prof. dr hab. Marii Sierpińskiej organizowany jest przez Kolegium Zarządzania WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Odbędzie się w najbliższą środę 29 maja 2019 r. w auli nr 23 w budynku „Collegium Administrativum” przy ul. Cegielnianej 14.

Wykłady otwarte w WSPiA

Profesor Maria Sierpińska to kolejny gość specjalnych wykładów otwartych organizowanych przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą od kilku lat. Są to spotkania z wybitnymi przedstawicielami nauki i sztuki. Wcześniej ze studentami oraz mieszkańcami Rzeszowa spotkali się m.in. prof. Andrzej Zoll, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego oraz b. Rzecznik Prawa Obywatelskich, Prof. Tadeusz Ereciński, jeden z największych autorytetów w dziedzinie prawa cywilnego, były prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, prof. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, b. Premier Rządu RP oraz Janusz Leon Wiśniewski, polski pisarz i naukowiec, autor m.in. „S@motności w sieci” oraz „I odpuść nam nasze...”.

Gość WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

Prof. dr hab. Maria Sierpińska jest absolwentka Wydziału Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny tej Akademii (obecna nazwa – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Aktualnie Członek Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz Członek Polskiej Akademii Nauk.

Swoje zainteresowanie naukowe koncentruje w trzech obszarach: zarządzania finansami przedsiębiorstw, analizy działalności przedsiębiorstw, wykorzystania narzędzi controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Za pracę doktorską (1982) otrzymała nagrodę Ministra Nauki, Techniki i Szkolnictwa Wyższego. Jej praca habilitacyjna (1991) Rola przedsięwzięć oszczędnościowych w procesie równoważenia rynku surowcowo-materiałowego została szeroko wykorzystana w praktyce gospodarczej. Pracę na uczelni łączy z pracą w praktyce gospodarczej. Napisała ponad 100 ekspertyz dla przedsiębiorstw i różnych ministerstw. Od 1991 zasiadała w kilkunastu radach nadzorczych. Do 2000 była doradcą do spraw finansowych prezesa Huty im. Sendzimira w Krakowie. W latach 2005–2006 była doradcą do spraw gospodarczych premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Laureat wielu nagród, wśród najważniejszych: 1998 – Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo książki Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, 2000 – Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej za książkę Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, 2000 – Złoty Krzyż Zasługi, 2002 – Medal Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie za współpracę, 2004 – Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za książkę Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, 2005 – Medal 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z dziedziny ekonomiki przemysłu, ekonomiki przedsiębiorstw oraz analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. Najważniejsze publikacje książkowe to wydane wspólnie z Tomaszem Jachną Ocena bieżącej i rozwojowej działalności przedsiębiorstwa i Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie oraz wspólnie z Bogusławem Niedbałą Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, a także wspólnie z Dariuszem Wędzkim Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Doświadczenia praktyczne zdobyte w pracy w radach nadzorczych spółek oraz w przygotowaniu prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, ich restrukturyzacji i opracowywaniu programów naprawczych zostały wykorzystane w aktualnie wydanej książce Controlling finansowy w przedsiębiorstwie.

data ostatniej modyfikacji: 2019-05-28 10:52:16
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg

Przegląd uczelni
220x300_ogolny_WSPIA.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wykład
miniatura Gala absolwenta 2016 - 04
miniatura
 
Polityka Prywatności