WSPiA rozpocznie semestr letni w trybie zdalnym

19 lutego 2022 r. w WSPiA rozpocznie się nowy semestr roku akademickiego 2021/2022. W związku z tym prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej podjął decyzję o formie prowadzenia zajęć w najbliższym czasie.

Zgodnie z decyzją Rektora od początku semestru letniego wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych oraz Seminarium Doktoranckim będą prowadzone w formie zdalnej. Oznacza to, że wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty i pracownie praktyczne na wszystkich kierunkach studiów będą odbywać się na platformie MS Teams. W formie zdalnej organizowane będą także seminaria dyplomowe oraz dyżury wykładowców. 

Decyzja o prowadzeniu zajęć w semestrze letnim w formie zdalnej obowiązuje do odwołania. Powrót do edukacji w murach Uczelni uzależniony będzie od bieżącej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w Polsce. 

Rozpoczęcie nowego semestru w trybie zdalnym podyktowane jest utrzymującą się cały czas dużą liczbą zakażeń i zgonów z powodu COVID-19. Jest także przejawem troski o życie i zdrowie studentów oraz wykładowców WSPiA. Uczelnia jest bardzo dobrze przygotowana i ma doświadczenie w prowadzeniu wszystkich zajęć na platformie MS Teams oraz egzaminów i zaliczeń w formie zdalnej. 

data ostatniej modyfikacji: 2022-02-17 10:46:34
Komentarze
 
Polityka Prywatności