WSPiA wraca do zajęć w murach Uczelni

Po trwającej ponad 2 lata pandemii i edukacji zdalnej semestr letni roku akademickiego 21/22 będzie powrotem do normalności i pracy w kontakcie bezpośrednim wykładowców ze studentami. W kwietniu 2022 r. WSPiA planujemy stopniowe przywracanie zajęć w salach wykładowych zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Na początku w mury uczelni wrócą studenci studiów stacjonarnych. Od poniedziałku 11 kwietnia 2022 r. wybrane ćwiczenia i warsztaty organizowane będą w formie kontaktu bezpośredniego. Studenci otrzymają informację z wyznaczonymi konkretnym dniem, w którym ich zajęcia odbędą się w murach uczelni. W pozostałe dni zajęcia nadal będą odbywać się na platformie Teams. 

Kolejny etap powrotu zacznie się po Świętach Wielkanocnych. Od czwartku 21 kwietnia 2022 r. studenci studiów stacjonarnych całkowicie wracają do kampusu WSPiA. Od tego dnia wszystkie zajęcia (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty, pracownie praktyczne) organizowane będą w salach wykładowych Uczelni. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość organizowania wykładów w formie zdalnej. 

Studenci studiów niestacjonarnych wracają na Uczelnię w pierwszy weekend po świętach, czyli 23 i 24 kwietnia 2022 r. W murach WSPiA organizowana będzie większość wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń i warsztatów. Jedynie wybrane zajęcia wykładowe będą w wyjątkowych przypadkach nadal realizowane w formie edukacji zdalnej. 

Powrót do zajęć w Kampusie WSPiA oznacza także organizację seminariów dyplomowych i dyżurów wykładowców w murach Uczelni.  

Przy okazji powrotu WSPiA pamięta także o wyjątkowych okolicznościach, w których znaleźli się niektórzy studenci naszej Uczelni. Dlatego prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA podjął decyzję, że w indywidualnych przypadkach studenci, którzy są zaangażowani w działania wynikające z aktualnej sytuacji za naszą wschodnią granicą (np. pełnią służbę, czy realizują dodatkowe obowiązki służbowe na granicy) lub przebywają na terytorium Ukrainy, mogą wystąpić o indywidualną organizację semestru. Takie osoby zostaną objęte dodatkową formą wsparcia m.in. w zakresie udostępniania materiałów edukacyjnych, ewentualnych nagrań wykładów lub kontaktu indywidualnego z prowadzącym. 


data ostatniej modyfikacji: 2022-04-06 11:54:00
Komentarze
 
Polityka Prywatności