Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Rzeszów

NEWSY Rzeszów
i podkarpackie

Ostatnie dni I tury rekrutacji w WSPiA

Rekrutacja w WSPiA

W środę 8 sierpnia 2018 r. w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej kończy się I tura rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019. Kandydatom pozostał więc jeszcze tydzień na złożenie dokumentów w naszym biurze rekrutacyjnym. W tym roku WSPiA proponuje mocne i jedne z najlepszych na Podkarpaciu kierunki studiów, kilkanaście specjalności dostosowanych do potrzeb rynku pracy i kandydatów w tym kilka NOWOŚCI oraz Nowatorski system nauczania i sprawdzania wiedzy - „EDR-SBS”.

W tym roku WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa wprowadziła elektroniczny system rekrutacji. Dlatego kandydaci dokonują najpierw rejestracji on-line w systemie e-rekrutacja. Następnie (przed upływem terminu rekrutacji) zobowiązani są do dostarczenia oryginałów wymaganych dokumentów do Biura rekrutacyjnego WSPiA w Rzeszowie przy ul. Cegielnianej 14.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz oferty dla tegorocznych maturzystów można uzyskać pod numerem tel. 17 867 04 80, 17 867 04 81, 514 194 892 oraz na stronie dla kandydatów na studia www.wspia.eu/dla-kandydata/oferta-edukacyjna.

Co w trym roku proponuje WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa?

Przede wszystkim sprawdzone kierunki studiów! WSPiA od wielu lat stawia na rozwijanie i umacnianie już istniejących kierunków studiów. Uczelnia proponuje kandydatom studia na kierunkach „prawo”, „bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz nowy sposób studiowania na kierunku „administracja // zarządzanie”, dzięki któremu student dopiero po pierwszym roku decyduje, na którym kierunku studiów chce kontynuować naukę - „administracji” czy „zarządzaniu”.

Nowości

Reagując na potrzeby kandydatów oraz rynku pracy WSPiA uzupełnia prowadzone uniwersalne kierunki studiów ciekawymi specjalnościami. W szczególności warto tu wspomnieć o nowych specjalnościach: cyberbezpieczeństwo, kryminalistyka i kryminologia, e-administracja, zarządzanie finansami oraz ochrona informacji.

Nowoczesna Uczelnia

WSPiA to także jedyna uczelnia na Podkarpaciu, która wprowadza nowoczesne i innowacyjne sposoby nauczania i sprawdzania wiedzy nazwane „Edukator” i „Step By Step”. Jest to alternatywa dla tradycyjnej sesji.

- „Edukator” to asystent studenta on-line, w którym znajdują się przygotowane przez wykładowcę materiały potrzebne do nauki danego przedmiotu.

- „Step By Step” jest to system polegający na zbieraniu przez studentów od początku semestru punktów za odpowiedzi na pytania testowe, pytania problemowe oraz różne formy aktywności naukowej, w tym m.in. udział w konferencjach lub działalność w kołach naukowych. Student sam decyduje, na jaką ocenę chce zapracować, bowiem zależy ona od liczby zebranych przez niego punktów.

Dlaczego warto wybrać WSPiA?

WSPiA może pochwalić się tym, że prawie 96 procent absolwentów studiów II stopnia (magisterskich) w WSPiA znajduje pracę po ukończeniu studiów. Tak wynika z najnowszych badań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (przeprowadzonych na podstawie danych o zatrudnieniu udostępnionych przez ZUS). W przypadku jednolitych studiów magisterskich (kierunek "prawo") jest to 93 proc.! Po studiach pierwszego stopnia, po których większość osób kontynuuje naukę, jest to blisko 80 proc. Są to jedne z najlepszych wyników wśród dużych uczelni z Podkarpacia!

Według wspomnianego raportu absolwenci kierunku „administracja” w WSPiA po studiach I i II stopnia na poszukiwaniu pracy spędzą niewiele powyżej miesiąca i mogą liczyć na pensję w wysokości około 2400 zł. Z kolei absolwenci studiów I i II stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w WSPiA znajdują pracę po niecałych dwóch miesiącach od ukończenia studiów. Na najwyższą pensję zaraz po studiach – w wysokości 2700 zł – mogą liczyć absolwenci studiów II stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w WSPiA. Natomiast absolwenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku „prawo” otrzymują w pierwszej pracy pensję w wysokości prawie 2550 zł (I miejsce w regionie wśród prawników).

WSPiA – najlepsze kierunki studiów na Podkarpaciu

Wyniki badania Ekonomicznych Losów Absolwentów, to kolejny dowód na to, że prowadzone przez WSPiA kierunki studiów są najlepsze na Podkarpaciu. Przypomnijmy również, że WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa to trzecia najlepsza niepubliczna uczelnia w Polsce prowadząca studia na kierunku „prawo”. Tak wynika z najnowszego XII Rankingu Wydziałów Prawa przygotowanego przez Dziennik Gazetę Prawną. Co bardzo ważne punkty uzyskane przez WSPiA pokazują, że jest to najlepszy kierunek prawniczy na Podkarpaciu.

Co można studiować w WSPiA?

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa oferuje studia na czterech różnych kierunkach. Pierwsze dwa to „administracja // zarządzanie”. Jest to nowy sposób studiowania. Pierwszy rok jest ogólny. Dopiero po pierwszym roku kandydat wybiera czy bardziej interesująca dla niego jest „administracja”, czy „zarządzanie”.

Na kierunku „administracja” kandydaci mogą wybrać studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia. Do wyboru jest dziesięć różnych specjalności takich jak: ochrona informacji, e-administracja,           administracja celna i skarbowa, administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa wewnętrznego, organizacja pracy socjalnej i resocjalizacja, stosunki międzynarodowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie transportem – spedycją – logistyką, administrowanie firmą oraz finanse i rachunkowość.

W przypadku „zarządzania” kandydat może wybrać studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia. W tym przy do wyboru są cztery specjalności: zarządzanie finansami, zarządzanie turystyką, zarządzanie w biznesie i zarządzanie zasobami ludzkimi.

Kolegium Prawa i Bezpieczeństwa

To Kolegium proponuje jednolite studia magisterskie na kierunku „prawo” oraz studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”.

WSPiA jest pierwszą na Podkarpaciu i jedną z nielicznych uczelni w Polsce, która oferuje studia drugiego stopnia na tym kierunku. Studia na tym kierunku pozwalają połączyć wiedzę teoretyczną ze zdobywaniem umiejętności praktycznych. Do wyboru jest 6 specjalności: Kryminalistyka i kryminologia, Cyberbezpieczeństwo, Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego, Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej, Zarządzanie kryzysowe oraz Bezpieczeństwo narodowe.

Prawo

W ramach jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku „prawo” kandydaci mają do wyboru dwie ścieżki kształcenia. Pierwsza to Ścieżka Aplikacyjna uprawniająca do ubiegania się o przyjęcie na aplikacje: sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. Druga - Ścieżka Kształcenia Ogólnego to propozycja dla osób, które chcą pracować w zawodach i na stanowiskach, na których wymagane jest ukończenie studiów prawniczych, lecz nie jest wymagane zdanie egzaminu aplikacyjnego.

W ramach studiów prawniczych w WSPiA można wybrać jedną z czterech indywidualnych ścieżek kształcenia o profilu: Cyberprzestępczość, Kryminalistyka i Kryminologia, Prawo europejskie oraz Prawo w biznesie.

W tym nowym roku akademickim WSPiA planuje także uruchomić nowe, ciekawe i potrzebne na rynku pracy kierunki studiów podyplomowych. Uruchomi także kolejną edycję Seminarium Doktoranckiego.

data ostatniej modyfikacji: 2018-08-06 13:09:51
Komentarze

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
220x300_ogolny_WSPIA.gif
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
miniatura Akademia Ignatianum w Krakowie 01
 
Polityka Prywatności