Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Rzeszów

NEWSY Rzeszów
i podkarpackie

Wyższe stypendia dla studentów WSPiA

620 zł to nowa maksymalna stawka stypendium socjalnego, które otrzymają studenci WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Jest to o 70 zł więcej niż w ubiegłym roku akademickim. Wyższe będą także stawki stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa od wielu lat wspomaga finansowo swoich studentów. Dzięki temu znaczna część może studiować wybrany kierunek całkowicie za darmo.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa co roku otrzymuje z budżetu Państwa prawie 7 mln zł na pomoc materialną dla swoich studentów. Pieniądze w całości przeznaczane są na stypendia dla studentów Uczelni. Dzięki temu znaczna część może studiować wybrany kierunek całkowicie za darmo. Comiesięczna pomoc, oprócz darmowych studiów, pozwala także na finansowanie codziennego życia w trakcie studiowania. W ubiegłym roku akademickim studenci korzystający z pomocy materialnej mogli otrzymać co miesiąc maksymalnie prawie 1900 zł. Była to kwota, która w zupełności wystarczała na pokrycie opłaty za studia, mieszkanie uczelniane, obiady abonamentowe w restauracji „W Ogrodach” oraz część kosztów codziennego życia w Rzeszowie.

W tym roku wysokość dotacji pozwoliła na zwiększenie stawek stypendiów dla studentów WSPiA o 70 zł. Dzięki temu wysokość stypendium socjalnego wynosi od 530 do 620 zł. W przypadku stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych studenci otrzymają od 470 do 570 zł miesięcznie. Oprócz tego studenci mogą ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Zwiększenie przyznawane jest z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studenckim i wynosi 150 zł miesięcznie. Wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów poznamy pod koniec listopada.

Stypendia z budżetu państwa

Pieniądze, które WSPiA otrzymuje z budżetu państwa, w całości przeznaczane są na finansowanie: stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalnego przyznawanego studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studenckim oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo przyznawane są zapomogi dla studentów, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej w związku ze zdarzeniem losowym (np. pożar, powódź lub ciężka choroba członka rodziny).

O stypendia socjalne i stypendia specjalne mogą ubiegać się wszyscy studenci WSPiA, niezależnie od tego, na którym roku studiują. W przypadku stypendium socjalnego jedynym kryterium jest dochód. W roku akademickim 2018/2019 nie może on przekraczać kwoty 1050,00 złotych netto miesięcznie na jedną osobę w rodzinie. Natomiast stypendium specjalne mogą otrzymać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który w poprzednim roku akademickim uzyskał wysoką średnią ocen z egzaminów i zaliczeń i/lub posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe uzyskane we wspomnianym wyżej roku akademickim. Co bardzo ważne - stypendium rektora dla najlepszych studentów mogą uzyskać również kandydaci na studia, którzy w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie studiów byli laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim i profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

Stypendia z budżetu Uczelni

WSPiA przyznaje także stypendia z własnego budżetu. Najlepsi i wyróżniający się studenci mogą otrzymać nawet do 1500 zł.

data ostatniej modyfikacji: 2018-11-09 10:32:59
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif

Przegląd uczelni w Polsce
220x300_ogolny_WSPIA.gif
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Gala absolwenta 2016 - 02
 
Polityka Prywatności