Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Rzeszów

NEWSY Rzeszów
i podkarpackie

Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSPiA ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną

Polska Komisja Akredytacyjna – niezależna instytucja, której ocena ma wpływ na uprawnienia do prowadzenia danego kierunku – bardzo wysoko oceniła kierunek „bezpieczeństwo wewnętrzne” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Komisja w kilku kategoriach uznała, że Uczelni prezentuje najwyższy ogólnopolski poziom, przyznając ocenę wyróżniającą. W pozostałych WSPiA otrzymała „5”.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że proces kształcenia realizowany w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej umożliwia studentom kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” osiągnięcie wszystkich założonych efektów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. PAK uznała więc, że jakość kształcenia w WSPiA spełnia wszystkie kryteria oceny programowej i zasługuje na ocenę pozytywną.

Wysoka ocena dla kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w WSPiA to bardzo ważna wiadomość dla studentów i pracodawców. WSPiA jako pierwsza Uczelnia w regionie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów I i II stopnia na tym kierunku. – Jest to efekt naszej wieloletniej ciężkiej pracy – tłumaczy prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. – Od samego początku staramy się, aby nasi studenci oprócz wykładów tzw. Profesorskich mieli również zajęcia z doświadczonymi praktykami. W WSPiA zatrudniamy wielu funkcjonariuszy służb mundurowych m.in. policjantów, celników, strażaków i żołnierzy. Cały czas dostosowujemy się do potrzeb rynku pracy, wprowadzając nowe atrakcyjne specjalności. Wszystko po to, aby kształcić wysoko wyspecjalizowanych ekspertów posiadających praktyczne umiejętności. Słuszność naszych wszystkich działań potwierdza bardzo wysoko ocena wystawiona przez PKA – mówi prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA.

Spośród ośmiu kryteriów jakościowych przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną, kilka zyskało szczególne uznanie. Szczególną uwagę Komisja skupiła na innowacyjnych systemach kształcenia i sprawdzania wiedzy „EDR – SBS”. Według PKA „Edukator”, czyli nowoczesna pomoc dydaktyczna wspomagająca studiowanie i zdobywanie wiedzy oraz SBS, w ramach którego studenci systematycznie, przez cały semestr, zaliczają tematy omawiane na wykładach, wykraczają ponad wymogi nowej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

Wyróżniająco oceniona została również infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia. WSPiA cały czas tworzy i rozwija specjalistyczne – doskonale wyposażone – laboratoria dydaktyczne. Uczelnia jako pierwsza w regionie uruchomiła wyposażone za ponad 1 mln zł Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej. W Centrum studenci w praktyczny sposób – pod okiem fachowców – uczą się tajników pracy techników kryminalistycznych, prokuratorów i policjantów.

WSPiA jako pierwsza w regionie i trzecia w Polsce uruchamia innowacyjne laboratorium „Cyber Crime”, dzięki któremu studenci WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej będą w wirtualnej rzeczywistość uczyć się prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia oraz analizy znalezionych śladów. Do dyspozycji studentów jest również specjalistyczny Policyjny Tor Przeszkód taki sam jak na egzaminie do pracy w Policji oraz nowoczesna strzelnica elektroniczna.

W pozostałych kategoriach WSPiA uzyskała ocenę „w pełni”, czyli odpowiednik mocnej „piątki”. Ocena PKA potwierdza, że studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w WSPiA są godne polecenia i dobrze przygotowują studentów do podjęcia pracy zawodowej.

PKA

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną państwową instytucją, działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowymi celami działań Komisji są dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej. PKA realizuje swoją misję poprzez dokonywanie obligatoryjnych ocen programowych i instytucjonalnych oraz formułowanie opinii o wnioskach dotyczących nadawania uprawnień do prowadzenia studiów. Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej decyduje o przyznaniu uprawnień do prowadzenia danego kierunku.

WSPiA

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu. Uczelnia prowadzi studia w trzech Kolegiach Dydaktycznych. Kolegium Prawa, Kolegium Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Kolegium Zarządzania. Studenci do wyboru mają cztery kierunki studiów Prawo (5-letnie studia magisterskie), Bezpieczeństwo Wewnętrzne (studia I i II stopnia), Administrację (studia I i II stopnia) oraz Zarządzanie (studia I stopnia).

WSPiA jest także pierwszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, a nawet w Polsce wschodniej, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

data ostatniej modyfikacji: 2018-11-21 13:02:37
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
220x300_ogolny_WSPIA.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura WSPiA
miniatura WSZOP
miniatura
 
Polityka Prywatności