Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Rzeszów

NEWSY Rzeszów
i podkarpackie

Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Seminarium Doktoranckiego w WSPiA

Prawie 60 osób odebrało dyplomy ukończenia Seminarium Doktoranckiego w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Wśród nich były osoby, które już uzyskały stopień doktora nauk prawnych lub w najbliższym czasie przystąpią do obrony rozprawy doktorskiej. Seminarium Doktoranckie prowadzone jest przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą od 2011 r. Od tego czasu w uczelni odbyło się kilkanaście publicznych obron zakończonych nadaniem stopnia doktora.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa to jedyna na Podkarpaciu uczelnia, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Otrzymała je w 2011 r., stając się pierwsza niepubliczną Uczelnią Akademicką na Podkarpaciu i w Polsce Południowo-Wschodniej. Od tego czasu uruchomionych zostało już VII edycji Seminarium Doktoranckiego.

Absolwenci Seminarium Doktoranckiego w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej odebrali dyplomy ukończenia nauki przygotowującej do obrony rozprawy doktorskiej. Wręczył je prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA. Witając absolwentów podkreślił, że bardzo cieszy go obecność tak licznego grona przyszłych doktorów nauk pranych. – Bardzo cieszę się, że wśród nas są absolwenci Seminarium Doktoranckiego, którzy już uzyskali stopień doktora nauk prawnych. Są to m.in. dr Małgorzata Skawińska, dr Bożena Serwin-Pinda oraz dr Aneta Korcz-Maciejko – mówił prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Wśród absolwentów Seminarium Doktoranckiego są również osoby, które w najbliższym czasie przystąpią do obron. Przewody doktorskie otworzyli m.in.: mgr Marcin Raba, mgr Agnieszka Gazda, mgr Agnieszka Sikorska, mgr Natalia Piątek, mgr Anna Pieniak, mgr Grzegorz Szynal oraz mgr Marek Kachaniak.

– Te osoby to przykłady, którymi chcę Państwa zmotywować do intensywnej pracy nad swoim „doktoratem” i pokazać, że udział w Seminarium daje konkretne efekty i korzyści. Za Państwem pierwszy bardzo ważny etap, czyli udział w zajęciach i indywidualna praca z promotorami. Teraz już wszystko w Waszych rękach. Proszę jednak pamiętać, że mogą Państwo liczyć na naszą pomoc, uczestniczyć w zajęciach w ramach kolejnych edycji Seminarium i korzystać z naszej Biblioteki – zaznaczył prof. Jerzy Posłuszny.

Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej przypomniał także, że po siedmiu latach prowadzenia Seminarium Doktoranckiego przyszedł czas na zmianę koncepcji jego organizacji i funkcjonowania. Uczelnia zwiększa efektywność kształcenia m.in. tworząc system motywacyjny, w większym stopniu uwzględnia indywidualne potrzeby słuchaczy i tworzy większe możliwości rozwoju naukowego poprzez udział w różnych konferencjach (więcej na ten temat znajdziesz tutaj).

Podczas wręczenia dyplomów ukończenia Seminarium Doktoranckiego w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej większość absolwentów zadeklarowała chęć dokończenia swojej rozprawy doktorskiej. – Mam nadzieję, że za pięć lat wszyscy Państwo będą już chwalić się swoim stopniem naukowym doktora nauk prawnych. Zanim to jednak nastąpi, zachęcam do udziału w publicznych obronach innych osób oraz do rozmów z osobami, które już uzyskały stopień naukowy. Ich wiedza i doświadczenie mogą pomóc w dobrym przygotowaniu się do własnej obrony – tłumaczył prof. Jerzy Posłuszny.

Na koniec spotkania prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA przypomniał absolwentom Seminarium, że nowa ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce wprowadziła tylko nieznaczne zmiany w procedurze zdobywania stopnia naukowego doktora. Większość przepisów jest podobna do tych, które obowiązywały wcześniej.

Seminarium Doktoranckie w WSPiA

Uzyskanie przez WSPiA uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych było możliwe dzięki zbudowaniu przez uczelnię znakomitej kadry naukowo-dydaktycznej. Kadra ta składa się zarówno z wybitnych profesorów będących krajowymi liderami w swoich dyscyplinach, jak i z wielu młodszych naukowców posiadających stopień doktora habilitowanego. Zajęcia prowadzą m.in. prof. Andrzej Zoll, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. Andrzej Witkowski, prof. Zdzisław Gawlik, prof. Ludwik Żukowski, prof. Robert Sawuła, prof. Zbigniew Czarnik, prof. Antoni Dral, prof. Bożena Wieczorska oraz prof. Czesław Kłak. Osoby te sprawują opiekę naukową oraz są promotorami słuchaczy Seminariów Doktoranckich.

Seminarium Doktoranckie w WSPiA trwa 3,5 roku. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z najnowszymi teoriami i problemami badawczymi wybranej dyscypliny i specjalności naukowej oraz podnoszenie kwalifikacji naukowych uczestników. Seminaria mają również przygotować uczestników m.in. do napisania rozprawy, otwarcia przewodów i obrony prac doktorskich.

Zajęcia w ramach Seminarium odbywają się w formie wspólnych konwersatoriów, zajęć specjalizacyjnych prowadzonych w katedrach oraz indywidualnych konsultacji z opiekunem naukowym. Dodatkowo słuchacze Seminarium uczestniczą w warsztatach i konferencjach naukowych. Mają również możliwość publikowania w swoich czasopismach naukowych: Ogólnopolskim Kwartalniku „Administracja, Teoria – Dydaktyka – Praktyka” oraz półroczniku „Rzeszowskie Studia Prawnicze”, a także w innych publikacjach WSPiA.

data ostatniej modyfikacji: 2018-11-27 09:21:01
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
220x300_ogolny_WSPIA.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Uniwersytet Jagielloński
miniatura
 
Polityka Prywatności