Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Rzeszów

WSPiA wesprze młody prawniczy talent z Łańcuta

Jan Sobuś, uczeń drugiej klasy II liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie został pierwszym „Uczeniem – Studentem” WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie od przyszłego semestru będzie razem ze studentami uczestniczył m.in. w wykładach, ćwiczeniach i konferencjach naukowych w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Jest to pierwszy uzdolniony licealista z Podkarpacia, który otrzymał szansę szybszego rozwoju naukowego w WSPiA.

W ramach współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym w Łańcucie WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa wspomaga edukację młodzieży w zakresie prawa i bezpieczeństwa wewnętrznego. Teraz jeden z uczniów II LO w Łańcucie Jan Sobuś został pierwszym „Uczniem – Studentem” w ramach programu wspierania młodych prawniczych talentów w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Jak zaznaczył prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej podczas uroczystego wręczenia Indeksu i legitymacji opiekę nad uzdolnionymi uczniami jest wpisana w misję naszej Uczelni.

– Bardzo się cieszę, że nasze drogi połączyły się przy okazji Ogólnopolskiej Olimpiady Widzy o Państwie i Prawie. Dzięki temu WSPiA będzie mogła pomóc Panu w rozwijaniu talentu i pogłębianiu wiedzy prawniczej. Jest to pierwszy przypadek, kiedy uczeń długo przed maturą rozpocznie uczęszczanie na zajęcia razem ze studentami. Zastanawialiśmy się jak określić jego status i doszliśmy do wniosku, że najlepiej obrazować go będzie nazwa „Uczeń – Student”. Pokazuje ona kierunek, w którym podąża ten młody człowiek – tłumaczył prof. Jerzy Posłuszny.

Dodał, że ogromne gratulacje należą się również nauczycielowi z II LO, który opiekuje się uzdolnioną młodzieżą. – Z Panem Mariuszem Dulibanem, rozmawiamy regularnie. Co chwilę ma jakiś nowy pomysł na to, aby jego uczniowie byli wykształceni na jak najwyższym poziomie. Najbardziej cieszy mnie jednak to, że mamy wspólną ideę wspomagania najlepszych, którzy powinni być przyszłością naszych elit – zaznaczył prof. Jerzy Posłuszny.

Szybsze studia

Dzięki współpracy WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z II Liceum Ogólnokształcącym w Łańcucie Jan Sobuś będzie uczestniczył z różnych zajęciach w charakterze „wolnego słuchacza”. W semestrze letnim będą to m.in. wykłady z prawa konstytucyjnego, historii prawa i logiki prawniczej. Będzie mógł także zdać egzamin z tych przedmiotów, a ocena zostanie mu zaliczona po rozpoczęciu studiów w WSPiA. Dzięki temu będzie mógł szybciej ukończyć studia prawnicze.

Dodatkowo będzie członkiem Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego oraz uczestnikiem konferencji naukowych. Pozwoli mu to jeszcze przed rozpoczęciem studiów np. na publikacje swoich referatów w studenckich wydawnictwach naukowych.

Według Jana Sobusia bycie „Uczniem – Studentem” pozwoli mu na poszerzenie swoich horyzontów. – Będę mógł poznawać nowe interesujące mnie zagadnienia. W tej chwili podczas lekcji WOS w liceum nie mogę się już zbyt wiele nauczyć. Mam potrzebę wejścia na wyższy poziom. Dlatego cieszę się, że zamiast czekać, aż zdam maturę, mogę zacząć edukację na wyższym poziomie już teraz. Mam nadzieję, że pozwoli mi to przyśpieszyć moją dalszą edukację. W przyszłości chcę ukończyć studia prawnicze i dostać się na aplikację prokuratorską lub rozpocząć karierę naukową – mówi Jan Sobuś uczeń II LO w Łańcucie.

Zadowolenia z nowej formy współpracy z WSPiA nie kryje nauczyciel Mariusz Duliban. – Jest to kolejny obszar trwającej już 20 lat współpracy Uczelni z naszym liceum. Nasze wspólne rozwiązania są niezwykłe i niestandardowe. Pozwalają moim uczniom znaleźć swoją drogę, przygotowywać się do studiowania i odnaleźć się w dorosłym życiu. Janek jest niezwykle zdolnym uczniem. Dlatego cieszę się, że WSPiA zdecydowała się mu pomóc w rozwijaniu jego pasji i zainteresowań.

Jan Sobuś jest uczniem drugiej klasy w II Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie. Uczy się na profilu humanistycznym z elementami prawa i bezpieczeństwa narodowego. Jest laureatem etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie, w której zajął I miejsce w Polsce oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie (III miejsce w Polsce). Może się również poszczycić tytułem laureata Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie oraz eliminacji okręgowych Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Jest słuchaczem Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa przy WSPiA.

W ramach trwającej od ponad 10 lat współpracy pomiędzy WSPiA Rzeszowską Szkołą Wyższą a II Liceum Ogólnokształcącym w Łańcucie organizowanych jest wiele przedsięwzięć wspomagających edukację młodzieży. Pod patronatem Uczelni prowadzona jest klasa akademicka o profilu kryminalistyka i nauki pokrewne. Uczniowie II LO są także słuchaczami Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa oraz finalistami i laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady wiedzy o Państwie i Prawie.

data ostatniej modyfikacji: 2018-12-21 10:15:51
Komentarze
 
Polityka Prywatności