Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Rzeszów

WSPiA wzmacnia swoje kierunki studiów

Nowi wykładowcy – profesorowie m.in. z Karkowa, Łodzi, Lublina, Białegostoku oraz nowoczesne metody nauczania, sprawdzania wiedzy i upraktycznianie zajęć dydaktycznych – to sposoby WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej na wzmacnianie swojej pozycji w polskim szkolnictwie wyższym, a także rozwój rzeszowskiego ośrodka akademickiego. Uczelnia, zatrudniając nowych pracowników naukowych, stawia na rozwój i umacnianie swojej pozycji na rynku edukacyjnym.

W ostatnich miesiącach do grona wykładowców WSPiA dołączyło kilkunastu profesorów i doktorów zajmujących się różnymi dziedzinami prawa, administracji i zarządzania. Kadrę wzmocnili także praktycy w większości ze stopniami naukowymi doktora m.in.: adwokaci, sędziowie, prokuratorzy, doświadczeni urzędnicy i menadżerowie. Są to specjaliści z zakresu prawa i postępowania karnego, cywilnego, prawa pracy, prawa podatkowego i prawa administracyjnego.

- Wśród nowych wykładowców warto wymienić prof. Fryderyka Zolla specjalizującego się w prawie cywilnym – mówi Przemysław Pawlak, rzecznik WSPiA. - Prof. F. Zoll jest wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz profesorem gościnnym na uniwersytetach w Orleanie, Caen, Wiedniu, Moguncji, Kilonii, Münster, Waszyngtonie (CUA), Antwerpii, Wilnie i Osnabrück. Był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej ds. prawa cywilnego, Komitetu Nauk Prawnych PAN, Deutsch - Polnische Juristen - Vereinigung e. V. , Acquis Group on Existing Principles of European Contract Law oraz członkiem stowarzyszonym International Academy of the Comparative Law.

Wśród osób, które rozpoczęły współpracę z WSPiA, jest także prof. Janusz Raglewski z UJ, specjalista z zakresu prawa karnego. Prof. Raglewski jest członkiem Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej. Wykłada w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, jest arbitrem Trybunału Arbitrażowego ds. sportu przy PKOl, redaktorem naczelnym czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych. Był członkiem Zespołu Prawa Karnego Skarbowego w ramach Komisji ds. Reformy Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Zespół opracowywał projekt ustawy Kodeks karny skarbowy.

Zajęcia ze studentami w nowym semestrze poprowadzi też prof. Andrzej Sakowicz, specjalista z zakresu postępowania karnego, ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa i procesu karnego, europeizacji prawa karnego oraz problematyki ochrony praw człowieka, stypendysta Towarzystwa im. Maxa Plancka, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Deutscher Akademischer Austauschdienst oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do wykładów po kilkuletniej przerwie wraca prof. Adam Taracha jeden z czołowych specjalistów z zakresu kryminalistyki i kryminologii, autor ponad 70 publikacji: monografii, podręczników, skryptów, opracowań o charakterze dydaktycznym oraz artykułów naukowych, m.in. monografii pt. „Czynności operacyjno-rozpoznawcze”.

W gronie nowych wykładowców jest również specjalista z zakresu postępowania cywilnego - prof. Maciej Muliński z Uniwersytetu Łódzkiego, autor i współautor wielu komentarzy i artykułów dotyczących prawa egzekucyjnego.

– Z satysfakcją WSPiA przyjmuje do grona wykładowców doktorantów prof. Andrzeja Zolla. Wśród nich są m.in. prokuratorzy dr Monika Kaszubowicz i dr Anna Marcinkowska oraz adwokat dr Małgorzata Skawińska - dodaje rzecznik. – Ta ostania to absolwentka studiów prawniczych i słuchaczka seminarium doktoranckiego w WSPiA.

data ostatniej modyfikacji: 2019-04-10 09:47:43
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
boks_przeglad_uczelni.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyszkolenie strzeleckie - 3
 
Polityka Prywatności