Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Rzeszów

Kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony dla studentów WSPiA

Prawie 450 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych m.in. ze strzelania, technik interwencyjnych i samoobrony zakończonych egzaminem i wydaniem certyfikatów uprawniających do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Tak wyglądało specjalistyczne szkolenie, w którym uczestniczyło 40 studentów III roku studiów I stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej.

Była to druga edycja certyfikowanego szkolenia pracownika ochrony osób i mienia realizowanego przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Kursy realizowane są w ramach unijnego projektu „Ochrona osób i mienia w Polsce - zostań profesjonalistą” – wykwalifikowany Absolwent WSPiA. Łącznie w dwóch edycjach szkolenia uczestniczyło już 80 studentów Uczelni. W nowym roku akademickim w szkoleniu będzie mogło uczestniczyć kolejnych 40 studentów.

Praktyka czyni mistrza

W ramach intensywnego szkolenia studenci uczestniczyli w prawie 450 godzinach zajęć zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Jak tłumaczą uczestnicy tegorocznej edycji kursu, zdecydowali się na udział w zajęciach, bo dają one faktyczne uprawnienia do wykonywania zawodu. – To było bardzo intensywne szkolenie. Przez cały rok poznawaliśmy różne zagadnienia związane z ochroną osób i mienia, prawem karnym, cywilnym i zasadami pierwszej pomocy. Uczyliśmy się taktyki i technik posługiwania się bronią palną i samoobrony. Zajęć było bardzo dużo, ale warto było poświęcić swój czas, bo na koniec otrzymaliśmy dwa certyfikaty. Jeden wydany przez Uczelnię, a drugi przez Polską Izbę Ochrony. Dokument ten daje nam możliwość wpisania się na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Dzięki temu jesteśmy doskonale przygotowani do pracy w agencjach ochrony lub do założenia własnej działalności w zakresie ochrony osób i mienia – zaznaczają studenci uczestniczący w kursie.

W ramach szkolenia studenci uczestniczyli w zajęciach ogólno-prawnych, poznając zagadnienia z zakresu ochrony osób i mienia, psychologii, etyki pracowników ochrony i zasad udzielania pierwszej pomocy. Uczyli się również prawa karnego, cywilnego, pracy, wykroczeń i karnego procesowego. Poznali także taktykę wykonywania zadań ochrony osób i mienia oraz techniki interwencyjne i samoobrony. Program obejmował również teoretyczne i praktyczne wyszkolenie strzeleckie. Przez 140 godzin warsztatów studenci WSPiA uczyli się budowy i zasad działania broni palnej, bezpieczeństwa i technik posługiwania się z bronią. Odbyli także intensywny trening na strzelnicy zakończony egzaminem przeprowadzonym przez LOK.

W programie całego kursu zaplanowano wiele zadań praktycznych. Był to m.in. symulator zadaniowy pracownika ochrony osób i mienia. Celem zajęć było sprawdzenie nabytych umiejętność w praktyce. Studenci musieli wykazać się znajomością mechanizmów tworzenia planów ochrony obiektów i osób w odniesieniu do konkretnych przykładów i rozwiązywania problemów w praktycznym działaniu. Ponadto Uczelnia zorganizowała 8 wizyt studyjnych, pokazujących jak wygląda praca w sektorze ochrony osób i mienia. Studenci odwiedzili m.in. Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Centrum Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym w Rzeszowie.

Dwa certyfikaty

– Bardzo cieszę się, że możemy organizować taki kurs dla naszych studentów – mówi dr Paweł Łuczkowski, Koordynator unijnego projektu „Ochrona osób i mienia w Polsce - zostań profesjonalistą” – wykwalifikowany Absolwent WSPiA. – Jest to już druga edycja intensywnego szkolenia. W każdej uczestniczyło 40 studentów III roku studiów I stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Każdy z uczestników na koniec kursu zdał egzamin przeprowadzony przez Polską Izbę Ochrony. Dzięki temu studenci otrzymują dwa certyfikaty pierwszy wystawiony przez nasza Uczelnię, a drugi przez PIO – zaznacza dr Paweł Łuczkowski.

Dodaje, że tematyka całego szkolenia została przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonania ochrony osób i mienia. – To bardzo ważne, bo dzięki temu studenci mogą wystąpić do Komendanta Wojewódzkiego Policji z wnioskiem o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Pozwala to na wykonywanie zadań związanych z konwojowaniem pieniędzy i cennych rzeczy. Studenci mogą znaleźć prace w specjalistycznych uzbrojonych formacjach ochronnych i umundurowanych wewnętrznych służbach ochrony (WSO). Mogą pracować jako przełożeni pracowników ochrony oraz w miejscach ważnych dla obronności i interesu gospodarczego państwa oraz bezpieczeństwa publicznego np. zakładach wojskowych, portach morskich i lotniskach i elektrowniach – wylicza dr Paweł Łuczkowski.

Projekt „Ochrona osób i mienia w Polsce - zostań profesjonalistą” – wykwalifikowany Absolwent WSPiA współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. Realizowany jest od października 2017 do września 2020 r.

data ostatniej modyfikacji: 2019-06-25 10:25:35
Komentarze
 
Polityka Prywatności