Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Rzeszów

Graduacja absolwentów WSPiA rocznik 2019

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów, nagrody dla najlepszych absolwentów oraz wspólne zdjęcie z władzami Uczelni i kadrą dydaktyczną. Tak wyglądała zorganizowana w sobotę 21 wrześnie 2019 r. Graduacja tegorocznych absolwentów WSPiA. Dyplomy ukończenia studiów odebrały osoby, które studiowały na kierunku: „administracja”, „bezpieczeństwo wewnętrzne”, „prawa” oraz „zarządzanie”.

Osoby, które uczestniczyły w tegorocznej Graduacji, dołączyły do grona ponad 40 tys. absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Podniosłą atmosferę święta absolwentów podkreślały uroczyste togi i birety, w które ubrane były wszystkie osoby odbierające dyplomy.

Możecie patrzeć w przyszłość ze spokojem

– Dzisiejsza uroczystość to wyjątkowy dzień nie tylko dla naszych Absolwentów, ale także ich rodzin, przyjaciół i znajomych – powiedział podczas Graduacji dr Bożena Sowa, Prorektor WSPiA. – Jest to zwieńczenie dwóch, trzech lub pięciu lat wytężonej pracy, godzin poświęconych na naukę i współpracy z wykładowcami i promotorami. Dyplom, który dziś odbieracie i wiedza zdobyta podczas studiów to wartość dodana ceniona przez społeczeństwo. Unieśliście państwo ciężar studiów, często kosztem czasu wolnego i czasu dla rodziny. Jednak dzięki temu możecie ze spokojem patrzeć w przyszłość. Jednym ukończone studia pozwolą znaleźć dobrą pracę, innym ubiegać się o podwyżki lub wyższe stanowiska. Najważniejsza jest jednak osobista satysfakcja z osiągniętego sukcesu – mówiła dr Bożena Sowa.

Dodała, że gratulacje należą się także rodzinom naszych absolwentów za ich wsparcie oraz cierpliwość w nerwowych chwilach – Mam jednak nadzieję, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie. Zachęcam Państwa, abyście pozostali z nami w stałym kontakcie, abyście byli częstym gościem w murach naszej uczelni. Zawsze możecie liczyć na naszą pomoc i wsparcie. Możecie korzystać z naszej Biblioteki, oferty naszych Studiów Podyplomowych oraz Seminarium Doktoranckim w WSPiA – tłumaczyła dr Bożena Sowa.

Dumni Absolwenci WSPiA

Tradycyjnie już podczas Graduacji przemawiał przedstawiciel absolwentów. W tym roku był to mgr Michał Czech, absolwent studiów stacjonarnych II stopnia kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”, który ukończył studia z najwyższą średnią prawie 5,0. – Dzisiaj coś się kończy, ale życie trwa nadal, jednak wzbogacone o bagaż wiedzy, z jakim wiąże się dyplom ukończenia studiów. Jeszcze nie tak dawno - jak to wspominają nasi rodzice i dziadkowie, tytuł magistra widniał w książkach telefonicznych. Dziś mamy social media, na których większość pochwaliła się obroną pracy dyplomowej. To pokazuje jaką dumą dla wszystkich pokoleń jest tytuł magistra – mówił Michał Czech.

Dodał, że z perspektyw kilku lat z pełną odpowiedzialnością może zapewnić, że WSPiA to był dobry kierunek. – Tak jak wielokrotnie Pan Rektor dziękował nam za wybór tej uczelni, tak samo my dziś dziękujemy za zaufanie, bo nasze wykształcenie, to wizytówka nie tylko nas samych, ale także tej uczelni. Mogę zapewnić naszą Kadrę Naukową, że Państwa trud nie poszedł na marne, a nasza postawa będzie dla Państwa dumą, taką, jaką dla nas była możliwość studiowania na WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej – powiedział Michał Czech.

Graduacja absolwentów to tradycja WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Uroczystość to ostatnie wspólne spotkanie w murach naszej uczelni osób, które studiowały na danym kierunku studiów. W tym roku w Graduacji uczestniczyli Absolwenci wszystkich kierunków studiów: „administracji” (studia I i II stopnia), „bezpieczeństwa wewnętrznego” (studia I i II stopnia), „zarządzania” (studia I stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich na kierunku „prawo”.

W uroczystości oprócz absolwentów WSPiA i władz uczelni uczestniczyła również kadra naukowa uczelni i rodziny naszych absolwentów.

Nagrody i wyróżnienia

Podczas Graduacji absolwentów WSPiA oprócz dyplomów ukończenia studiów wręczone zostały także wyróżnienia. Nagrody za najlepszą średnią w Kolegium Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymali: na kierunku „administracja” - Robert Sochań, na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” - Michał Czech. W Kolegium Prawa wyróżnienie otrzymał Paweł Włodyka, w Kolegium Zarządzania: Damian Cyrana i Aleksandra Kulig. Za działalność na rzecz społeczności akademickiej nagrody otrzymali: Michał Czech i Katarzyna Jarosz. Za działalność w Kole Naukowym Prawa Międzynarodowego wyróżnieni zostali: Bogusław Długowolski i Jakub Kucharski. Nagrody za aktywną pracę w „Klinice Prawa WSPiA” przyznano Bogusławowi Długowolskiemu, Piotrowi Figiel, Kamilowi Kordasowi oraz Jakubowi Kucharskiemu. Za działalność w „Klinice Przedsiębiorczości” wyróżnienie otrzymał Damian Cyrana. Wręczono także nagrody za najlepsze wyniki uzyskane na międzynarodowych egzaminach językowych, które otrzymali Bogusław Długowolski i Karolina Dziura.

data ostatniej modyfikacji: 2019-09-23 09:11:45
Komentarze
 
Polityka Prywatności